உலகின் மூத்த குடிகள் – கீழடி ஆய்வு சொல்வது என்ன?


  1. கீழடியில் கிடைத்த பொருட்களை அமெரிக்காவில் உள்ள பீட்டா பகுப்பாய்வு ஆய்வகத்திற்கு கொண்டுச்சென்று நடத்திய ஆய்வின்மூலம், “வைகை நதிக்கரை நாகரிகம் 2600 ஆண்டுகள் பழமையானது” என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
  2. தமிழ் – பிராமி எழுத்து வடிவத்தின் காலம் கிமு.5 ம் நூற்றாண்டு என அழகன் குளம் ,கொடுமணல் , பொருந்தல் அகழாய்வின் படி கருதபட்டு வந்த நிலையில் கீழடி ஆய்வின்படி இன்னும் நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என தெரியவந்துள்ளது.
  3. கீழடியில் வாழ்ந்த சங்ககால சமூகம், வேளாண்மையயும் கால்நடை வளர்ப்பையும் முதன்மை தொழிலாக கொண்டிருந்ததாக புனே டெக்கான் கல்லூரியில் எழும்புகளை பகுப்பாய்வு செய்த அறிக்கையின் மூலம் தெரியவந்திருக்கிறது.
  4. கீழடியில் உள்ள கட்டுமான பொருட்களை ஆய்வு செய்ததில் செங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த சுண்ணாம்பு சாந்தில் 97% சுண்ணாம்பு காணப்படுவதால் இன்று வரை நீடித்திருப்பதற்கு இதுவே காரணம் என்று சொல்லபட்டு இருக்கிறது.
  5. கீழடியில் உள்ளூர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தண்ணீர் மற்றும் சமையலுக்கான பானைகளை தயாரித்துள்ளனர். நெசவு செய்யும் தொழிற்கூடம் இருந்ததை கட்டுமானங்கள் ,தொல் பொருட்கள் உறுதிசெய்துள்ளது.
  6. தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட 56 பானை ஓடுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் ’குவிரன்’, ’ஆதன்’ போன்ற பெயர்களும் முழுமை பெறாத சில எழுத்துக்களுடன் கூடிய பானை ஓடுகளும் கிடைத்துள்ளன.
  7. தங்கத்திலான பெண்கள் அணியும் ஏழு தங்க துண்டுகள், 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கல் மணிகள், கண்ணாடி மணிகள், சுடுமண் மணிகள் ஆய்வில் கிடைத்துள்ளது.
  8. இந்த ஆய்வில் சுடுமண்ணாலான 13 மனித உருவங்கள், 3 விலங்கு உருவங்கள், 650க்கும் மேற்பட்ட் விளையாட்டு பொருட்கள், 35 காதணிகள், அணிகலன்கள், தங்கம், செம்பு, இரும்பு போன்ற உலோக தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன.
  9. இதுவரை எந்தவித வழிபாட்டு தொடர்பான தொல்பொருட்களும் கிடைக்கவில்லை.
  10. இந்த ஆய்வு அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருப்பதின் மூலம் தமிழில் சங்ககாலம் இன்னும் பின்நோக்கி செல்லக்கூடும் என்றும் மிகவும் தொன்மையான நாகரீகம் என்று கருதப்படுகிறது.

ஆராய்ச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *